Mgr. Miriam Němcová,
ACC (ICF)

akreditovaný kouč, tréner, lektor

vizitka

Životný (life) koučing

 • životné hodnoty a smerovanie
 • rovnováha medzi kariérou a osobným životom
 • osobné naplnenie
 • rozhodovanie
 • sebavedomie
 • zmena návykov a životného štýlu

Vzťahový a párový koučing

 • medziľudské a partnerské vzťahy
 • koučing manželov, snúbencov a tých, čo spolu chodia

koučing zamestnancov

 • motivácia
 • rozvoj konkrétnych zručností zamestnancov
 • objavovanie a využívanie ich silných stránok
 • zameranie na výkon, efektivitu práce a dosahovanie konkrétnych výsledkov

Kreatívny koučing

 • pomoc pri napredovaní pre umelcov a ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle
 • pomoc s plánovaním
 • riešenie prokrastinácie a obáv z neúspechu

Koučing na diaľku

 • koučovací rozhovor cez internet – prostredníctvom programu Skype

Individuálny mentoring

 • mentoring nahrávky koučovacieho rozhovoru
 • prípadové štúdie

Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF)

akreditovaný kouč, tréner, lektor

O mne

Zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.

Koučovací rozhovor považujem za jedinečný priestor na realizovanie takejto zmeny. Pri stretnutí prijímam človeka s rešpektom a úctou, bez ohľadu na to, s akou situáciou prichádza, i bez ohľadu na to, či sa týka jeho súkromia alebo práce. Pozorne načúvam nielen jeho príbehu, ale najmä jemu samému. Vážim si jeho chuť a odvahu pohnúť sa z miesta, „kde je“. Podporujem prehlbovanie jeho sebauvedomenia, skúmanie jeho hodnôt, motivácií, skutočných cieľov, ich celkového kontextu i prebratie konkrétnej zodpovednosti pre poctivé a udržateľné kráčanie na miesto, kde „chce byť“.

Niečo viac o mne? Hoci som vyštudovaný pedagóg, už dvadsiaty rok pôsobím v „biznise“ – v súkromnej softvérovej spoločnosti, ako analytik, školiteľ a konzultant. Súčasne posledné dva roky pôsobím ako kouč, lektor koučingu a asistent v neziskovej organizácii – poradenskom centre pre rodiny v Bratislave.

0
odkoučovaných hodín
0
spokojných klientov

Často kladené otázky

Kedy sa ľudia obracajú na kouča?

Ľudia sa zvyčajne obracajú na kouča, keď si kladú otázky:

 • Ako vyriešiť moju situáciu?
 • Ktorú možnosť si mám vybrať?
 • Čo by som mal urobiť?
 • Nedarí sa mi v tejto oblasti… Už som toľkokrát začínal…
 • Chcel by som usporiadať vzťah s niekým a nejde mi to už dlhú dobu…
 • Chcel by som dosahovať lepšie výsledky. Ako na to?
 • Chcem sa ďalej rozvíjať, zdokonaľovať. Ako?
 • Chcem ušetriť a dobre investovať svoj čas. Kde začať?
 • Túžim lepšie vybalansovať svoj život. Ako na to?

Čo je koučing?

Koučing je rozhovor, ktorý má svoje špecifické charakteristiky. Má svoje pravidlá a je veľmi odlišný od akéhokoľvek iného typu rozhovoru. Pomáha človeku objavovať zdroje v sebe a robí ho zodpovedným za to, čo s týmito zdrojmi urobí.

Odborníci v iných pomáhajúcich profesiách (konzultanti, terapeuti, mentori, poradcovia) sa potrebujú dopátrať k tomu, kde je podstata ťažkostí a potom dajú expertnú odpoveď. Nezapájajú však do riešenia problému človeka do takej miery, ako je to pri koučingu. V tomto je koučing unikátny.

Kouč musí vedieť zapojiť koučovaného do premýšľania, hľadania odpovedí v sebe, do uvažovania nad sebou, uvažovania dokonca nad tým, ako o sebe uvažuje – čo si o sebe myslí, ako sa riadi v živote, čo ho vedie, čo je pre neho dôležité.

Cieľ koučingu je teda pomôcť človeku nájsť vlastné jedinečné riešenia jeho situácie. Kouč nedáva rady, nie je „expert“ na život koučovaného. Jeho úlohou je sprevádzať ho procesom prehĺbenia vlastného uvedomenia a objavenia možností, ktoré možno ani netušil, že má.

Kouč (z angl. „coach“, teda „kočiš“) pomáha človeku dostať sa z miesta kde je, na miesto, kde si želá byť.

Ako koučing funguje?

 • zameriava sa na budúcnosť
 • nehľadá príčiny problémov v minulosti
 • hľadá konštruktívne riešenia
 • pretavuje myšlienky v činy
 • pomocou akčných krokov dosahuje reálne zmeny

Ako dlho sa odporúča spolupracovať s koučom?

Bežne sa spolupráca dohaduje na 6 – 12 schôdzok, po cca 3 týždňoch. Po dohode je možné program ukončiť, pokiaľ má klient pocit, že „má hotovo“, alebo keď začne mať dojem, že sa koučing pre neho neuberá tým správnym smerom.

Môžem si najať kouča aj na krátku dobu – napríklad na jeden projekt alebo na jedno stretnutie?

Áno, aj to je možné. Niektorí klienti využívajú koučing v prípadoch, ktoré vyžadujú zvláštne podmienky a nasadenie. Často sa potom stáva, že i po skončení projektu spolupráca s koučom ďalej pokračuje, lebo klienti objavia mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré im koučing umožňuje.

Jednorazové stretnutie s koučom nie je tiež výnimka. Všetko záleží od klienta a od situácie, ktorú rieši. Na vyriešenie dilemy klientovi spravidla postačuje jedno stretnutie, naproti tomu napríklad riešenie vzťahov alebo práca na sebarozvoji obvykle vyžaduje dlhodobejšiu spoluprácu.

Referencie

Koučing s Mirkou bol upokojujúci a zároveň ma naštartoval. Problém zrazu prestal byť problémom, vedela som čo a kedy urobím, aby som sa pohla z miesta a bola som s tým spokojná. Bol to čas, ktorý bol plne venovaný mne a môjmu problému – systematicky, do hĺbky a zároveň s veľkou dávkou prijatia.

Mgr. Monika Švonavcová
sw analytička

Mentoringová hodina s Mirkou bola pre mňa veľmi obohacujúca - otvorila mi oči, ukázala súvislosti potrebné na koučovací rozhovor. (Asi až po nej som pochopila, čo sa odo mňa ako od kouča presne žiada.)

PHDr. Martina Lukáčová

Mentoringová hodina s Mirkou bola pre mňa veľmi užitočná. V príjemnom priateľskom rozhovore som dostala potrebnú spätnú väzbu: nielen pozitívne hodnotenie zvládnutých zručností, ale aj poukázanie na nedostatky, či nasmerovanie na iné možnosti. Na niektoré veci by som asi sama ani neprišla... 🙂

Sr. Celina Pčolinská

Napíšte MI

TOP