Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF)

akreditovaný kouč, lektor, supervízor

vizitka

Životný (life) koučing

 • životné hodnoty a smerovanie
 • rovnováha medzi kariérou a osobným životom
 • osobné naplnenie
 • rozhodovanie
 • sebavedomie
 • zmena návykov a životného štýlu

Vzťahový a párový koučing

 • medziľudské a partnerské vzťahy
 • koučing manželov, snúbencov a tých, čo spolu chodia

koučing zamestnancov

 • motivácia
 • rozvoj konkrétnych zručností zamestnancov
 • objavovanie a využívanie ich silných stránok
 • zameranie na výkon, efektivitu práce a dosahovanie konkrétnych výsledkov

Kreatívny koučing

 • pomoc pri napredovaní pre umelcov a ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle
 • pomoc s plánovaním
 • riešenie prokrastinácie a obáv z neúspechu

Koučing na diaľku

 • koučovací rozhovor cez internet – prostredníctvom programu Skype

Individuálny mentoring

 • mentoring nahrávky koučovacieho rozhovoru
 • prípadové štúdie

Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF)

akreditovaný kouč, lektor, supervízor

O mne

Zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.

Koučovací rozhovor považujem za jedinečný priestor na realizovanie takejto zmeny. Pri stretnutí prijímam človeka s rešpektom a úctou, bez ohľadu na to, s akou situáciou prichádza, i bez ohľadu na to, či sa týka jeho súkromia alebo práce. Pozorne načúvam nielen jeho príbehu, ale najmä jemu samému. Vážim si jeho chuť a odvahu pohnúť sa z miesta, „kde je“. Podporujem prehlbovanie jeho sebauvedomenia, skúmanie jeho hodnôt, motivácií, skutočných cieľov, ich celkového kontextu i prebratie konkrétnej zodpovednosti pre poctivé a udržateľné kráčanie na miesto, kde „chce byť“.

Niečo viac o mne? Som vyštudovaný pedagóg a už vyše dvadsať rokov pôsobím v súkromnej softvérovej spoločnosti ako analytik, školiteľ a konzultant. Od roku 2017 pôsobím ako kouč a lektor koučingu v neziskovej organizácii – poradenskom centre pre rodiny v Bratislave. Som zakladateľka a koordinátorka LOGOS Academy (jar 2020) – platformy združujúcej odborníkov, ktorí sa venujú rôznym aspektom formácie detí a dospelých. Som spoluautorka a lektorka viacerých vzdelávacích programov. Zaoberám sa popularizáciou koučingu a prinášaním koučovacieho prístupu do rôznych profesií – najmä školstva a pomáhajúcich profesií. Vidím v tom veľký potenciál.

V súkromí som hlavne manželka a mama dvoch (už temer) adolescentných synov, priateľka, dcéra, sestra, kolegyňa a hlavne človek, ktorý sa rád vzdeláva a rád vzdeláva a v raste sprevádza iných – vždy s nimi o kúsok porastiem tiež.

300 +
odkoučovaných hodín
200 +
spokojných klientov

Referencie

S Mirkou už dlhšie spolupracujem na výcviku začínajúcich, ale aj na ďalšom rozvoji skúsených koučov. V jej prístupe sa stretávajú vzácne vlastnosti načúvajúceho človeka, úprimný záujem o koučovaného, prirodzený šarm a plné nasadenie za čo najlepší výsledok. Takto vytvorená atmosféra je pre každého klienta veľkým darom.

PhDr. Marián Kubeš, CSc.
Professional Certified Coach (ICF), Certified Mentor Coach

Supervízorka Mgr. Miriam Němcová dokáže jasne, štrukturovane a vecne reagovať na problémy supervidovaného. Jej prednosťami sú kreativita a profesionalita v prístupe k pomáhajúcim profesionálom.

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
sociálny pracovník a supervízor

Keď sa stretnem s Mirkou na rozhovore, cítim sa prijatá a maximálne počúvaná. Je pre ňu typický pokoj a schopnosť porozumieť, v kombinácii s kompetenciou položiť otázku v správnej chvíli, ale aj rešpekt k rytmu práce klienta. Jej citlivá komunikácia buduje dôveru a tým aj odvahu nazrieť aj do citlivých oblastí svojho života. Vie empaticky vstúpiť do uvažovania klienta a rozhovor pružne posunúť ďalej. Kľúčovým faktorom pre ňu je podľa mňa jej bytostné zanietenie pre koučing, venuje sa mu celým srdcom a to ju robí naozaj autentickou koučkou.

Mgr. Eva Rušínová, FMA

Koučing s Mirkou bol upokojujúci a zároveň ma naštartoval. Problém zrazu prestal byť problémom, vedela som čo a kedy urobím, aby som sa pohla z miesta a bola som s tým spokojná. Bol to čas, ktorý bol plne venovaný mne a môjmu problému – systematicky, do hĺbky a zároveň s veľkou dávkou prijatia.

Mgr. Monika Švonavcová
sw analytička

Mentoringová hodina s Mirkou bola pre mňa veľmi obohacujúca - otvorila mi oči, ukázala súvislosti potrebné na koučovací rozhovor. (Asi až po nej som pochopila, čo sa odo mňa ako od kouča presne žiada.)

PHDr. Martina Lukáčová

Mentoringová hodina s Mirkou bola pre mňa veľmi užitočná. V príjemnom priateľskom rozhovore som dostala potrebnú spätnú väzbu: nielen pozitívne hodnotenie zvládnutých zručností, ale aj poukázanie na nedostatky, či nasmerovanie na iné možnosti. Na niektoré veci by som asi sama ani neprišla... 🙂

S. Celina Pčolinská

Napíšte MI

  TOP