Mgr. Miriam Němcová, PCC (ICF), PKcS (SAKO)

profesionálna certifikovaná koučka, lektorka, supervízorka

PCC
vizitka

Životný (life) koučing

 • životné hodnoty a smerovanie
 • rovnováha medzi kariérou a osobným životom
 • osobné naplnenie
 • rozhodovanie
 • sebavedomie
 • zmena návykov a životného štýlu

Vzťahový a párový koučing

 • medziľudské a partnerské vzťahy
 • koučing manželov, snúbencov a tých, čo spolu chodia

koučing zamestnancov

 • motivácia
 • rozvoj konkrétnych zručností zamestnancov
 • objavovanie a využívanie ich silných stránok
 • zameranie na výkon, efektivitu práce a dosahovanie konkrétnych výsledkov

Kreatívny koučing

 • pomoc pri napredovaní pre umelcov a ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle
 • pomoc s plánovaním
 • riešenie prokrastinácie a obáv z neúspechu

Koučing na diaľku

 • koučovací rozhovor cez internet – prostredníctvom programu Skype

Individuálny mentoring

 • mentoring nahrávky koučovacieho rozhovoru
 • prípadové štúdie

Mgr. Miriam Němcová, PCC (ICF), PKcS (SAKO)

profesionálna certifikovaná koučka, lektorka, supervízorka

O mne

Zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.

Koučovací rozhovor považujem za jedinečný priestor na realizovanie takejto zmeny. Pri stretnutí prijímam človeka s rešpektom bez ohľadu na to, s akou situáciou prichádza. Pozorne načúvam nielen jeho príbehu, ale najmä jemu samému. Vážim si jeho chuť a odvahu pohnúť sa z miesta „kde je“. Podporujem jeho prácu, skúmanie hodnôt, cieľov i prebratie zodpovednosti pre poctivé kráčanie na miesto, kde „chce byť“.

Koučingu sa profesionálne venujem od roku 2017. Som zakladateľka LOGOS Academy, lektorka koučingu, akreditovaná supervízorka, spoluautorka viacerých rozvojových a vzdelávacích programov. Venujem sa popularizácii koučingu a prinášaniu koučovacieho prístupu do rôznych profesií. Dáva mi to hlboký zmysel a vnímam to ako veľmi užitočné pre náš dnešný svet.

Ako mentorka poskytujem množstvo hodín spätných väzieb a mentorských skúseností koučom vo výcviku, ako aj profesionálnym kočom, ktorí zvyšujú alebo potvrdzujú svoj kvalifikačný stupeň – ACC, vrámci ICF (Medzinárodnej federácie koučingu).

V súkromí som hlavne manželka a mama dvoch (už) adolescentných synov, priateľka, dcéra, sestra, kolegyňa a hlavne človek, ktorý sa rád vzdeláva a rád vzdeláva a v raste sprevádza iných – vždy s nimi o kúsok porastiem tiež.

odkoučovaných hodín
580 +
spokojných klientov
300 +
poskytnutých hodín mentoringu
350 +

Referencie

S Mirkou už dlhšie spolupracujem na výcviku začínajúcich, ale aj na ďalšom rozvoji skúsených koučov. V jej prístupe sa stretávajú vzácne vlastnosti načúvajúceho človeka, úprimný záujem o koučovaného, prirodzený šarm a plné nasadenie za čo najlepší výsledok. Takto vytvorená atmosféra je pre každého klienta veľkým darom.

PhDr. Marián Kubeš, CSc.
Professional Certified Coach (ICF), Certified Mentor Coach

Supervízorka Mgr. Miriam Němcová dokáže jasne, štrukturovane a vecne reagovať na problémy supervidovaného. Jej prednosťami sú kreativita a profesionalita v prístupe k pomáhajúcim profesionálom.

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
sociálny pracovník a supervízor

Keď sa stretnem s Mirkou na rozhovore, cítim sa prijatá a maximálne počúvaná. Je pre ňu typický pokoj a schopnosť porozumieť, v kombinácii s kompetenciou položiť otázku v správnej chvíli, ale aj rešpekt k rytmu práce klienta. Jej citlivá komunikácia buduje dôveru a tým aj odvahu nazrieť aj do citlivých oblastí svojho života. Vie empaticky vstúpiť do uvažovania klienta a rozhovor pružne posunúť ďalej. Kľúčovým faktorom pre ňu je podľa mňa jej bytostné zanietenie pre koučing, venuje sa mu celým srdcom a to ju robí naozaj autentickou koučkou.

Mgr. Eva Rušínová, FMA

Koučing s Mirkou bol upokojujúci a zároveň ma naštartoval. Problém zrazu prestal byť problémom, vedela som čo a kedy urobím, aby som sa pohla z miesta a bola som s tým spokojná. Bol to čas, ktorý bol plne venovaný mne a môjmu problému – systematicky, do hĺbky a zároveň s veľkou dávkou prijatia.

Mgr. Monika Švonavcová
sw analytička

Mentoringová hodina s Mirkou bola pre mňa veľmi obohacujúca - otvorila mi oči, ukázala súvislosti potrebné na koučovací rozhovor. (Asi až po nej som pochopila, čo sa odo mňa ako od kouča presne žiada.)

PHDr. Martina Lukáčová

Mentoringová hodina s Mirkou bola pre mňa veľmi užitočná. V príjemnom priateľskom rozhovore som dostala potrebnú spätnú väzbu: nielen pozitívne hodnotenie zvládnutých zručností, ale aj poukázanie na nedostatky, či nasmerovanie na iné možnosti. Na niektoré veci by som asi sama ani neprišla... 🙂

S. Celina Pčolinská

Miriam vie do rozhovoru vniesť až neuveriteľný kľud a pohodu. Dokáže trpezlivo počúvať a následne jasne a vecne pomenovať „problém“. Trefnými otázkami rozmotala uzol, ktorý sa zmenil na výzvy. Páči sa mi systematickosť a milý, úprimný a profesionálny prístup. Ďakujem za ukázanie možností a smeru. A hlavne za povzbudenie, dodanie odvahy a energie. Ďakujem!

Mgr. Mária Maroszová

Výborný kouč - počas stretnutia som cítila, že Mirka ma počúva nielen na 100%, ale počuje aj to, čo bolo za povedaným. Vďaka jej trefným otázkam som sa dostala k podstate problému a do ozajstnej hĺbky, plus dospela som k uvedomeniu, ktoré mi veľmi zmenilo pohľad na celú vec. Cítila som prijatie, atmosféra bola plná dôvery a tiež som vnímala, že Mirka "kráčala" s veľkou bázňou, ale i radosťou (z môjho objavovania) po posvätnej pôde, na ktorú sme sa spoločne dostali. Ďakujem.

Elena Špaková

Pri koučovacom rozhovore s pani Mirkou Němcovou som sa cítila uvoľnene a vďaka jej prijatiu a empatickému prístupu som mohla otvoriť citlivé témy. Páčilo sa mi, že nedávala "zaručené" rady, ale svojimi otázkami otvorila nové obzory a pohľady na riešenie problému. Ešte raz ďakujem za Váš čas.

Mária Floreková

Napíšte MI


  TOP